گچبری در بابلسر

09123216508 همراه

خدمات گچبری ساختمان و منزل در بابلسر

برخی سبک های گچبری ساختمان در بابلسر عبارتند از :

گچبری معرق : این روش مانند کاشی کاری معرق است .برای این کار ابتدا ملات گچ رنگی را به شکل دلخواه می بریدند و قطعات بریده شده را مانند پازل کنار هم می چیدند سپس ملات گچ سفید را پشت آن می ریختند تا زمینه کار یک دست شود .
گچ بری لایه ای : این روش را میتوان حالت پیشرفته تر از سبک معرق دانست در این روش چند لایه گچ استفاده می کنند که هرکدام رنگ متفاوتی دارد .پس از کشیدن لایه های گچ رنگی ،با ابزار گچبری طرح های مورد نظر را در آورده و اجرا می کردند.
گچبری کلوخی : نمونه های این مدل را از گچبری را می توانید در کاخ ها عمارت ها های دوره ناصرالدین شاه ببینید.این نوع گچبری با نفوذ فرهنگ غربی در ایران وارد معماری ایرانی شد.
گچبری هشته یا برهشته : این مدل گچبری به آن چه عموم مردم می شناسند نزدیک تر است .واژه برهشته همان برجسته است و نشان می دهد در این سبک خطوط و طرح ها ی گچبری به صورت برجسته تر از دیوارها اجرا می شوند.

خدمات گچبری ساختمان و منزل در بابلسر
تماس بگیرید